sábado, 11 de enero de 2014

La Caseta de Di me mima / La Caseta de Di em mima

¡Me encantan los niñ@s!. Cuando nacen, como dice una amiga mía, son tan tiernos que te los comerías a besos. Supongo que por eso dicen que vienen con un pan debajo del brazo, cosa que nadie ha visto. Lo que si sabemos es que vienen  al mundo sin ropa y eso hay que solucionarlo. Así que me puse a coser para que esto no le pasase a Gabriel (el sobrino, tan deseado, de Rebeca). Él ya tiene sus bodies y baberos realizados a mano.
¿Queréis ser los siguientes?
 
M'encanten els xiquets i les xiquetes!. Quan naixen, com diu una amiga meua, són tan tendres que te'ls menjaries a besets. Supose que és per això que diuen que vénen amb una barra de pa davall el braç, una cosa que ningú ha vist. El que si sabem és que van a vindre al món sense roba i això s'ha d'arreglar. Així que vaig començar a cosir per tal que això no li passara a Gabriel (el nebot tan desitjat per Rebeca). Ell ja té els seus bodies i pitets realizats a mà.
 Voleu ser els següents?
 
Conjunto de bodies y baberos 100% algodón.
Conjunt de bodies i pitets 100% cotó.Listo para regalar.
Preparat per a regalar


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario